บทความเพื่อชีวิต

เป็นบทความสั้นๆที่ให้ความรู้หลากหลายแง่มุม-ชุดสอนหญิง-
มนุษย์เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์
สาวเอยจะบอกให้
ความรัก
นิยามแห่งความรัก
เอดส์มัจจุราชผู้น่ารัก
พรหมจรรย์กับผู้หญิง
นางเบ็ด
ไม่หล่อไม่สวยก็มีสุขได้
เด็กไทยไวไฟเพราะอะไร?
ปัญหาการทำแท้งเกิดจากอะไร?

-ชุดสอนวัยรุ่น-
ความเบื่อ
สังคมที่ไร้ปัญญา
โฆษณาบ้าเลือด
ทำไมคนไม่เข้าวัด
นักเรียนนักเลง
วิธีเสพปัจจัย ๔ อย่างถูกต้อง
ความฟุ่มเฟือยสร้างปัญหาชีวิต
ต้อนรับน้องใหม่ด้วยอะไร?
คอมพิวเตอร์กับเด็ก
พ่อแม่มีพระคุณดุจขุนเขา
เหตุผลกับอารมณ์
ทำไมเด็กไทยปัญญาทึบ?
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
วิธีอบรมเด็กตามหลักพุทธศาสนา-ชุดหลักพุทธศาสนา-
แก่นพุทธศาสนา
ศึกษาพุทธศาสนาควรเริ่มต้นที่ตรงไหน?
วิธีคิดของพระพุทธเจ้า
ทำอย่างไรจึงจะพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?
สรุปหลักพุทธศาสนา
หลักความเชื่อของพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?
พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร?
พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
กฎอิทัปปัจจยตา
อนัตตา – หัวใจของปัญญา
พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ทำไมจึงต้องมีหลายศาสนา?
คำสอน ๒ ระดับมีอยู่ในทุกศาสนา
ทำไมจึงต้องมีธรรมะ?
เมืองพุทธอาจไม่มีพุทธศาสนา
ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ
สังคมวุ่นวายเพราะเห็นผิด
กิเลสต่างกับนิพพานอย่างไร?
นิพพานในชีวิตประจำวัน
พระไตรปิฎก-นรก-สวรรค์
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ ๒
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่มีทุกข์?
นับถือพุทธศาสนาแล้วได้อะไร?
อริยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา
ตายแล้วไปไหน?
ตายแล้วเป็นอย่างไร?
อนัตตลักขณสูตร
คำว่า อัตตา, นิรัตตา, อนัตตา, และ กึ่งอัตตา หมายถึงอะไร?
สรุป พราหมณ์ กับ พุทธ ต่างกันอย่างไร?
การเวียนว่ายตาย-เกิดของพุทธศาสนาคืออะไร?
พุทธแท้-พุทธเทียมต่างกันอย่างไร?
ทำไมสมัยนี้ฟังธรรมะแล้วจึงไม่เห็นธรรม?
อัตตาครึ่งท่อนที่ชาวพุทธกำลังเชื่อกันอยู่
พระพุทธเจ้าต่อต้านคำสอนเรื่องจิตเป็นอัตตาเวียนว่ายตายเกิด
สาเหตุที่ชาวพุทธไม่ยอมรับเรื่องขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ความหมายที่ถูกต้องของคำว่าวิญญาณในพุทธศาสนา
วิญญาณ เป็นอนัตตา
ชาวพุทธเทียม
ความไม่เข้าใจกฎสูงสุดของธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เข้าใจพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ต้องไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเชื่อกันอยู่
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่นี้ ไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ
หลักกรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
การเกิดขึ้นของร่างกายและจิตใจ (ขันธ์ ๕) ตามความเป็นจริง
หลักวิชชาพุทธศาสนา
วิธีการค้นหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
สัมมาทิฏฐิคืออะไร?

-ชุดหลักธรรมทั่วไป-
สันติภาพตามแนวทางพุทธศาสนา
วิกฤติเศรษฐกิจโลกเกิดมาจากอะไร?
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในแง่มุมที่น่าสนใจ
ข้อเสียจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ทำไมใครรู้ช่วยตอบที?
การพนันทางโฆษณา
ทำไมคนจึงชอบดื่มสุรา?
บ่อนเสรีดีหรือพินาศ
น้ำมันแพงจะทำอย่างไร?
สัจจะสร้างความเจริญ
หัวใจนักปราชญ์
เมื่อพอก็มีสุข
สุขแท้-สุขเทียม
แพ้ชนะนั้นสำคัญไฉน?
เอาวัดเข้าห้างดีหรือ?
อย่าโง่ให้ใครหลอกใช้
ความเชื่อกับความจริง
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบริสุทธิ์จริงหรือ?

-ชุดสัจธรรม-
เราคืออะไร?
วิธีเอาชนะความตาย
วิธีการค้นหาสู่การค้นพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นยากที่คนธรรมดาจะยอมรับได้
ศาสตร์ต่างๆของโลก
ความติดใจคือปัญหาของมนุษย์
ความสุขกับความตาย
ธรรมดาของโลก
ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตนี้มีมาเพื่อทำประโยชน์
เตรียมรับความทุกข์
ความเชื่อกับความจริง
สันติภาพอยู่ที่ใด ?
โลกนี้มีแต่คนโง่
โลกนี้มีแต่คนบ้า
เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคน?
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นอย่างไร?
ทำไมผู้คนจึงไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า?
ทำไมจึงเชื่อว่าจะมีเรามาเกิดใหม่ได้อีก?
สูญก่อนตายเป็นอย่างไร?
ภาพลวงตาอวิชชาลวงจิต
กฎไตรลักษณ์
สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
ความเห็นผิด ๓ ประการ ของปุถุชน
เราควรถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสูงสุดของชีวิต?
หลักกาลามสูตรช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขได้
ชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรนอกจาก ทุกข์ กับ ไม่ทุกข์
จงคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปเสียจะได้ไม่ทุกข์-ชุดหลักการปฏิบัติ-
หลักการดำเนินชีวิต
เคล็ดลับการฝึกสมาธิ
ศีล ๕
อบายมุขคืออะไร?
อะไรคือการประหยัด?
ให้อย่างไรจึงจะถูกต้อง?
ความเห็นแก่ตัวสู่การคดโกง
ผีพนัน
กินเนื้อเป็นบาปหรือไม่?
เลี้ยงลูกให้ถูกทาง
แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ได้อย่างไร?
การปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นที่ใด?
วิธีการพิจารณาให้เกิดดวงตาเห็นธรรม
เมื่อยึดก็ทุกข์ เมื่อปล่อยก็ไม่ทุกข์
อุปสรรคของการพัฒนาคืออบายมุข

-ชุดธรรมะวิทยาศาสตร์-
ตื่นเถิดคนยากจนกำลังจะอดตาย
ภัยของมนุษย์
โลกร้อนเพราะมนุษย์โง่เขลา
สิ้นป่าก็สิ้นใจ
นักวิทยาศาสตร์อยู่ไหน?
เวลาคืออะไร ?
ชีวิตคือความฝัน
การศึกษาที่ล้มเหลว
มหันตภัยจากธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์คืออะไร?
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของขันธ์ ๕ ตามหลักวิทยาศาสตร์
มนุษย์ทุกคนในโลกคือคนๆเดียวกัน
สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล
กำเนิดชีวิตตามหลักพุทธศาสนา
เรื่องศาสนาวิทยาศาสตร์
ถ้าพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้
หลักความเชื่อของพุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์
คำสอนเรื่องกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์
ตายแล้วเป็นอย่างไร? วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
วิทยาศาสตร์ช่วยให้ชาวพุทธมีสัมมาทิฏฐิได้
กฎสูงสุดของธรรมชาติที่เป็นวิทยาศาสตร์
หลักอริยสัจ ๔ ที่เป็นวิทยาศาสตร์
วิทย์ควบคุมธรรมชาติ พุทธควบคุมจิต
พลังงาน-สสารและจิต

-ชุดความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง-
เรื่องความเชื่อกับความจริง
เรื่องคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
เรื่องหลักอริยสัจ ๔
เรื่องนิพพาน
เรื่องศีล
เรื่องสมาธิ
เรื่องปัญญา
เรื่องระดับคำสอนของพระพุทธเจ้า
เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอน
เรื่องเรื่องหลักความเชื่อของพุทธศาสนา
เรื่องกรรม
เรื่องการพึ่งตนเอง
เรื่องทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกัน?
เรื่องการตีความข้อความในพระไตรปิฎก
เรื่องศึกษาที่ไหน?
เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องวิญญาณ
เรื่องตายแล้วไปไหน?
เรื่องสาเหตุที่ทำให้คนทำดีและชั่ว
เรื่องการเวียนว่ายตาย-เกิดกับการดับทุกข์
เรื่องสิ่งสูงสุดที่ควรเคารพ
เรื่องแก่นพุทธศาสนา
เรื่องปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับมนุษย์
เรื่องอัตตา
เรื่องอนัตตา
เรื่องชาตินี้ชาติหน้ามาจากไหน?
เรื่องสักกายทิฏฐิ
เรื่องอัตตาครึ่งท่อน
เรื่องดวงตาเห็นธรรม
เรื่องพระอริยบุคคล
เรื่องสาเหตุที่ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา
เรื่องหลักพื้นฐานในการศึกษาพุทธศาสนา
เรื่องปฏิจจสมุปบาท
เรื่องเกิดมาทำไม?
เรื่องตายแล้วเป็นอย่างไร?
เรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
เรื่องศาสนา
เรื่องกินเนื้อ-กินผัก
เรื่องการปฏิรูปพุทธศาสนา
เรื่องธรรมะอยู่ที่ไหน?
เรื่องเหตุผล-ความเชื่อ-ความจริง


เรื่องนรก-สวรรค์
เรื่องตำราเชื่อได้หรือไม่?
เรื่องการเริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนา
เรื่องความยึดมั่นถือมั่น
เรื่องคำสอนของ อชิตะ เกสกัมพล
เรื่องบุญ-บาป,กุศล-อกุศล
เรื่องสุญญตา
เรื่องการเกิด-ดับของจิต
เรื่องความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่
เรื่องการพิจารณาธรรม
เรื่องเราคืออะไร?
เรื่องการพิสูจน์นรก-สวรรค์-นิพพาน
เรื่องพระพุทธเจ้า
เรื่องพระธรรม
เรื่องพระสงฆ์
เรื่องวิธีการค้นหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
เรื่องความสุข
เรื่องการตั้งคำถาม
เรื่องสัสสตทิฏฐิ-อุจเฉททิฏฐิ
เรื่องสวรรค์ในอก นรกในใจ
เรื่องสิ่งสูงสุด
เรื่องการทำบุญได้บาป
เรื่องการปล่อยวาง
เรื่องการเกิดและดับ
เรื่องคนไม่มีศาสนา
เรื่องต้องแยกพุทธออกจากพราหมณ์
เรื่องการเกิดร่างกายเป็นทุกข์จริงหรือ?
เรื่องการเข้าถึงอนัตตา
เรื่องใบไม้กำมือเดียว
เรื่องมนุษย์กลัวการดับสูญ
เรื่องสาเหตุที่ทำให้ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตาย-เกิด
เรื่องความเกิด แก่ เจ็บ ตาย คืออะไร?
เรื่อง กิเลส อนุสัย อาสวะ สังโยชน์
เรื่องพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีและมีปัญญา
เรื่องพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า“เราไม่มีตัวตน”
เรื่องการเกิดขึ้นของขันธ์ทั้ง ๕
เรื่องสาเหตุที่ทำให้คนเห็นแก่ตัว
เรื่องถ้าเข้าใจอนัตตาผิดก็จะไม่รู้จักพุทธศาสนา
เรื่องการพบพระพุทธเจ้า
เรื่องหลักการและเหตุผลของพุทธศาสนา
เรื่องสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า