สาวเอยจะบอกให้

ความรัก ดูว่าจะเป็นสิ่งที่คู่กันสำหรับหนุ่มสาว ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปจากโลก  ซึ่งเมื่อดูจากสรีระแล้วเพศหญิงจะเป็นฝ่ายที่ต้องเสียเปรียบ เพราะต้องอุ้มท้องและเลี้ยงลูก  ถ้าฝ่ายชายทอดทิ้งฝ่ายหญิงก็จะต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงลูกแต่เพียงฝ่ายเดียว  อีกทั้งค่านิยมของสังคมก็ยังดูถูกหญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว เพศหญิงจึงตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพียงฝ่ายเดียว ส่วนฝ่ายชายนั้นแทบจะไม่มีความเสียเปรียบเลย ซ้ำชายที่เคยผ่านผู้หญิงมามากๆสังคมกลับชื่นชมว่าเป็นคนเก่ง 

จากความเสียเปรียบนี้ถ้าหญิงสาวคนใดฉลาดรู้เท่าทันผู้ชาย และรู้จักเลือกคบเพื่อนชายก็จะเอาตัวรอดได้ คือได้คู่ครองที่ดี มีความรับผิดชอบ  แต่ถ้าหญิงสาวคนใดไม่ฉลาด ไม่รู่เท่าทันผู้ชาย และไม่รู้จักเลือกคบเพื่อนชายก็จะต้องทุกข์ตรมเพราะได้คู่ครองที่ไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นหญิงสาวจึงจำเป็นที่จะต้องฉลาดในการเลือกคบเพื่อนชาย หรือหาคู่จึงจะไม่ต้องทุกข์ตรม

การเลือกคู่ของผู้หญิงสมัยนี้แย่มาก เพราะหญิงสาวที่ไม่ฉลาดนั้นส่วนใหญ่จะชอบผู้ชายที่หล่อ รองลงไปก็รวย รองลงไปก็มีชื่อเสียง และปากหวาน ซึ่งการดูผู้ชายจากความหล่อ ความรวย ความมีชื่อเสียงและจากความปากหวานนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่จะแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีจริงหรือไม่

การจะดูว่าผู้ชายคนใดจะเป็นคนดีหรือไม่นั้นจะต้องดูจากความประพฤติหลายๆอย่าง เช่น เห็นแก่ตัวหรือไม่ เอาเปรียบคนอื่นหรือไม่ ติดสิ่งเสพติด หรือติดการพนัน หรือติดอบายมุขต่างๆหรือไม่  เป็นคนเสียสละหรือไม่ ขยันอดทนหรือไม่ ประหยัดอดออมหรือไม่ หรือสุภาพเรียบร้อยหรือไม่ เป็นต้น เรียกว่าเหมือนกับพระเอกอย่างในหนังละครนั่นเอง  ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาความประพฤติเหล่านี้พอสมควรจึงจะรู้จักว่าใครมีความประพฤติดีจริง  การได้พบปะกันเพียงผิวเผินนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนดีจริงได้  ซึ่งคนดีจริงนั้นก็หายากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

อีกจุดที่จะบอกได้ว่าชายใดเป็นคนดีหรือไม่ก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธุ์  คือชายที่แม้หญิงจะ เสนอให้ก็ไม่สนองจนกว่าจะถึงวันแต่งงานนั้นจะดีที่สุด ซึ่งก็คงหาได้ยากยิ่ง ส่วนที่รองลงไปก็คือเมื่อหญิงเสนอจึงจะสนอง ซึ่งก็พอใช้ได้ และคงพอจะหาได้  แต่ที่ไม่ดีก็คือผู้ชายที่พยายามตื้อขอมีเพศสัมพันธุ์กับหญิงสาวให้ได้  และที่เลวที่สุดก็คือชายที่จะพยายามใช้อุบายหรือใช้กำลังในการมีเพศสัมพันธุ์ให้ได้ ซึ่งสองจำพวกหลังมีมากในสังคม

ชายที่ไม่ดีหรือเลวนั้นแน่นอนว่าเมื่อได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวแล้วเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมที่จะทอดทิ้ง ซึ่งอย่างเบาๆก็เพียงทำให้หญิงสาวอกหักโดยยังไม่เสียตัว ถ้าหนักหน่อยก็ถึงขั้นเสียตัวแล้วทิ้งโดยไม่ท้อง ส่วนที่หนักกว่านั่นก็คือท้องแล้วทิ้งให้ผู้หญิงไปเลี้ยงลูกเอง  ส่วนที่หนักไปกว่านั้นก็คือฝ่ายหญิงถูกบังคับหรือหลอกไปขายบริการทางเพศ  และที่หนักที่สุดก็คือฝ่ายหญิงติดโรคเอดส์

ถ้าเพียงอกหักก็ยังจะไม่ทำให้ฝ่ายหญิงทุกข์ตรมมากมายนัก  ถ้าถึงขั้นเสียตัวก็จะทุกข์ตรมมากขึ้น และถ้าถึงขั้นตั้งท้องก็จะยิ่งทุกข์ตรมมากขึ้นอีก ยิ่งถ้าตั้งท้องแล้วถูกทิ้งก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นอีก และถ้ายิ่งถูกหลอกไปขายหรือติดเอดส์ก็จะยิ่งทุกข์ตรมหนักอย่างแสนสาหัส

ทำอย่างไรหญิงสาวจึงจะฉลาด?  คำตอบก็คือต้องใช้ความคิดให้มากกว่าใช้อารมณ์  ถ้าใช้อารมณ์ก็จะโง่ไปเลือกเอาแต่คนหล่อ หรือคนรวย หรือคนที่มีชื่อเสียง หรือคนที่ปากหวาน แล้วก็อาจจะต้องมาทุกข์ตรมในภายหลังเพราะมันเสี่ยงที่จะได้คนที่ไม่ดีเสียมากกว่า  แต่ถ้าใช้ความคิดก็ต้องรู้จักดูว่าใครมีความประพฤติดีหรือไม่ดี หรือเลวเพียงใดตามที่ได้บรรยายมาแล้วในข้างต้น รวมทั้งรู้จักคิดว่าถ้าได้คนไม่ดีหรือเลวมาแล้วจะทำให้เกิดโทษหรือผลร้ายแก่ตนอย่างไรบ้างตามที่ได้บรรยายมาแล้วในข้างต้น

หญิงสาวที่ฉลาดมากก็ย่อมที่จะใช้เพียงการคิดพิจารณาก็จะสอนตัวเองให้รู้จักเลือกคบเพื่อนชายได้แล้ว แต่หญิงสาวที่ฉลาดน้อยและลุ่มหลงในความหล่อความรวยเป็นต้นนั้นจะต้องใช้บทเรียนจากของจริงเป็นเครื่องสอนให้ฉลาดขึ้น  คือถึงใครจะบอก จะสอนอย่างไรก็ไม่เชื่อ ยังคงชอบความหล่อความรวยเป็นต้นอยู่นั่นเอง จนกระทั่งถูกฝ่ายชายทำให้เจ็บปวดมาแล้วนั่นแหละก็จะฉลาดขึ้น ซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะต้องถึงขั้นเสียตัวหรือท้อง หรือติดเอดส์ขึ้นมาได้ ถ้าโชคดีก็แค่เพียงอกหักธรรมดาเท่านั้น 

ส่วนหญิงสาวที่คิดว่าจะมีเพื่อนชายหรือมีแฟน หรือมีคู่ครองก็เพียงเพื่อความสุขสนุกสนานทางเพศเท่านั้นก็จะไม่สนใจว่าจะฝ่ายชายจะเป็นคนดีหรือไม่นั้นก็ย่อมที่จะได้แต่คนที่ไม่ดีเท่านั่นเพราะไม่ใช้ความคิด จะเอาแต่อารมณ์เฉพาะหน้าเท่านั้น แล้วชีวิตก็ยากที่จะดีงามได้

หญิงสาวจะต้องรู้ว่าการมีคู่นั้นคือการติดกับของธรรมชาติที่จะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ว่าจะสมหวังหรือไม่ก็ตาม คือถ้าสมหวังก็ยังต้องมีภาระต่างๆมากขึ้นจากมีครอบครัว การอุ้มท้อง การเลี้ยงลูก และที่สำคัญคือจากความเบื่อหน่ายที่ต้องทนอยู่กับคนคนเดียวเป็นเวลานานๆโดยไม่สามารถหนีไปไหนได้ตอลดชีวิต  แต่ถ้าไม่สมหวังก็อาจถูกทิ้ง หรือถูกทำร้ายจากฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายไปมีหญิงใหม่ หรือถูกหลอกลวง หรือติดเอดส์เป็นต้นก็ได้   ถ้าไม่มีคู่ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

เกิดเป็นหญิงจะต้องฉลาด คือต้องรู้เท่าทันว่าชีวิตของเรานั้น ตามธรรมดาแล้วแม้เพียงตัวเราคนเดียวก็ยังมีทุกข์ในการทำงานเลี้ยงชีวิตและเอาตัวรอดอยู่ในสังคมอยู่แล้ว  ยิ่งถ้ามีคู่ก็จะยิ่งเพิ่มทุกข์มากขึ้นอีก ยิ่งมีลูกก็จะยิ่งเพิ่มทุกข์มากขึ้นอีก เรียกว่ามีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากเท่านั้น  โดยมีความสุขจากการมีคู่ หรือจากการมีเพศสัมพันธุ์เป็นเหยื่อล่อลวงให้หนุ่มสาวมารักกันและมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อให้มีมนุษย์เกิดขึ้นมา  ถ้าธรรมชาติไม่ทำเช่นนี้มนุษย์ก็จะไม่สืบพันธุ์เพราะมัน เจ็บปวดทุกข์ทรมาน และเหนื่อยยากลำบากตลอดทั้งชีวิต เหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาที่สูงชัน ถ้าให้เดินคนเดียวก็จะไม่มีใครไปเพราะมันลำบาก เหน็ดเหนื่อย และมีภัยรอบด้าน แต่ถ้าให้เดินไปกับเพศตรงข้ามที่น่าพึงพอใจก็จะมีคนไปมากมายนั่นเอง

สุดท้ายเมื่อฉลาดแล้วก็ยังต้องอดทนอีก เพราะเพียงความรู้นั้นยังอาจจะไม่ช่วยอะไรได้มากนัก คือรู้หมดแต่ก็ทนต่อความสุขหรือความเอร็ดอร่อยหอมหวานจากการมีแฟน หรือมีคู่ไม่ได้ จนทำให้ลืมนึกถึงทุกข์ภัยจากการมีคู่ไปเสียสนิทก็ได้ หรือถึงจะรู้บางคนก็ก็ยอมที่จะเป็นทุกข์แม้ว่าอนาคตจะถูกเอาไปฆ่า หรือต้องไปเป็นทาษก็ตาม  ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้กันไปหมด คือทั้งๆที่รู้แต่ก็ทนต่อความยั่วยวนนั้นไม่ได้ เหมือนกับการกู้หนี้ที่จะทำให้เราสุขสบายอย่างง่ายๆในปัจจุบัน แต่ต้องชดใช้อย่างแสนสาหัสในอนาคต ดังนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รอดตัวได้  ถ้าใครรู้ว่าไม่มีความอดทนเพียงพอก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆ เช่นพยายามอย่าเข้าใกล้หรือให้ความสนิทสนมกับผู้ชาย และตั้งใจเล่าเรียนหรือทำงาน อย่าให้มีเวลาว่างมากนัก และรู้จักฝึกฝนจิตให้มีสมาธิมีปัญญา เป็นต้น

สรุปได้ว่าหญิงสาวที่ฉลาดจะใช้ความคิดหรือวิจารณญาณในการป้องกันความทุกข์จากการมีคู่  แต่หญิงสาวที่ไม่ฉลาดและไม่อดทนนั้นย่อมที่ตกหลุมหรือติดกับของธรรมชาติ แล้วก็จะได้รับบทเรียนที่แสนสาหัส ซึ่งบทเรียนนั้นก็อาจจะทำให้บางคนฉลาดขึ้นมาได้ แต่บางคนก็ยังโง่ซ้ำซากไม่หลาบจำ จึงต้องทุกข์ตรมอยู่ร่ำไปอย่างน่าสงสาร เหมือนแมลงเม่าที่หลงแสงไฟแล้วบินเข้าไปในกองไฟนั่นเอง.

เตชปัญโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

 

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.whatami.net)


*********************