บ่อนเสรีดีหรือพินาศ

ระยะนี้มีข่าวเรื่องการจับบ่อนเถื่อนให้เห็นอยู่บ่อยๆจนรัฐบาลมีความคิดจะเปิดบ่อนถูกกฎหมายขึ้นมาและจะถามความเห็นจากประชาชนก่อนว่าควรจะตั้งบ่อนถูกกฎหมายหรือไม่? โดยอ้างเหตุผลว่าถึงจะห้าแต่ก็ยังมีการลักลอบเล่นกันอยู่ทั่วไป และบางคนก็ไปเล่นการพนันที่บ่อนประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศ สู้เราเปิดบ่อนภายในประเทศเสียเลย เงินจะได้ไม่ไหลออกนอกประเทศ ซ้ำยังจะดึงดูดเงินจากต่างประเทศได้อีก รวมทั้งจะได้ควบคุมได้และเก็บภาษีเข้ารัฐได้ ซึ่งนี่เป็นการมองในแง่เศรษฐกิจที่หวังจะเอาเงินเพียงอย่างเดียว ไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมา

ถ้ามองในแง่ของศาสนาแล้วทุกศาสนาจะสอนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี การพนันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งแต่ตนเอง ครอบครัวและสังคม เพราะคนที่เล่นการพนันนั้นนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังทำให้เสียทรัพย์ เพราะคนที่เล่นเสียก็เสียดายทรัพย์ก็เล่นต่อเพื่อเอาคืน ส่วนคนที่เล่นได้ก็อยากได้มากขึ้นจึงเล่นต่อไป และในที่สุดก็ไม่มีใครหยุดเล่นได้ แล้วก็ต้องฉิบหายไปในที่สุด บางคนก็มีปัญหาครอบครัวเพราะการพนันจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย หรือฆ่ากันตายก็ยังมีให้เห็นบ่อยๆ ถ้าคนในประเทศชาติติดการพนันกันมากๆ ประเทศก็ไม่เจริญ เรียกว่าไม่มีความดีในการพนันเลย

เมื่อไม่มีทรัพย์ก็ต้องหาทางให้ได้ทรัพย์มาเพื่อมาเล่นการพนัน ถ้าในทางที่ถูกก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ หรือเอาไปจำนองจำนำ จนหมดเนื้อหมดตัว ถ้าในทางที่ผิดก็ต้องไปลักขโมย หรือคดโกงเบียดเบียนผู้อื่นต่อไปซึ่งก็สร้างปัญหาให้แก่สังคมอีก ยิ่งคนที่มีอำนาจมากก็ยิ่งเบียดเบียนคนอื่นได้มาก บางคนก็เบียดเบียนชีวิตสัตว์ หรือเบียดเบียนป่าไม้เพื่อให้ได้ทรัพย์มาเล่นการพนัน จนป่าไม้และสัตว์ป่าพินาศไปมากมายแล้ว และผลที่ตามมาก็คือหายนะภัยจากธรรมชาติอย่างที่เรากำลังประสบกันอยู่ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น อันทำให้คนยากคนจน ชาวไร่ ชาวนา ต้องเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น นี่คือผลเสียจากการพนัน

ถ้าจะถามว่าควรเปิดบ่อนถูกกฎหมายหรือไม่? ก็ต้องถามว่า ถ้าไม่เปิดแล้วเศรษฐกิจจะพัง สังคมจะเดือดร้อนวุ่นวายหรือไม่? และถ้าเปิดแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น สังคมไม่เดือดร้อนวุ่นวายใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ก็น่าจะเปิด เหมือนกับการเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาได้ จะต้องเอาโรคชนิดอื่นที่ร้ายแรงน้อยกว่าและสามารถควบคุมได้มาเป็นแทนก็น่าจะทำ แต่ถ้าเปิดแล้วไม่สามารถควบคุมได้และสร้างปัญหาแก่สังคมมากขึ้นก็ไม่ควรเปิด ซึ่งก็ดูว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนี้เสียมากกว่า

แต่อย่าลืมว่าการพนันก็เหมือนกับไฟ คือไม่ว่าจะปกปิดหรือเปิดเผยมันก็เผาสิ่งที่อยู่ใกล้มันทั้งนั้นถ้าควบคุมไม่ดี และยิ่งมีมากก็ยิ่งอันตราย ซึ่งสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าจะเปิดบ่อนถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามก็คือการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษภัยจากการพนันให้มากทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางโทรทัศน์

สาเหตุที่ทำให้คนเล่นการพนันก็คือ ความโลภ และความเกียจคร้าน คืออยากได้ทรัพย์มามากๆและง่ายๆโดยไม่ต้องทำงานหนัก ซึ่งก็ต้องแก้กันที่จุดนี้ ซึ่งก็ดูว่าจะแก้กันยาก เพราะสังคมเรามันฟอนแฟะผู้คนห่างไกลศีลธรรม นี่คือต้นตอของปัญหาทั้งหมดของสังคม ที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆของสังคมอีกมากมายอย่างที่กำลังเป็นกันอยู่ .

เตชปญฺโญ ภิกขุ
อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.whatami.net)
*********************