มนุษย์เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์

ถ้าถามว่า ชีวิตของมนุษย์เรานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร? และมีจุดประสงค์อะไรในการทำให้เกิดขึ้น? ซึ่งถ้าจะตอบตามความเป็นจริงก็ต้องตอบว่า “ธรรมชาติทำให้เกิดขึ้น” โดยใช้พ่อและแม่มาทำให้เกิดขึ้น โดยมีความสุขสูงสุดเป็นสิ่งล่อลวงให้ทำ ซึ่งความสุขสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิตนั้นก็คือ ความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งคำตอบนี้บางคนอาจจะไม่ยอมรับ แต่ขอให้เรามองไปที่สัตว์และพืชทั้งหลาย ว่ามันอยากได้อะไรที่สุด? ซึ่งคำตอบก็คือ อยากมีชีวิตรอดและอยากสืบพันธ์ ซึ่งมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงอยากมีชีวิตรอดและอยากสืบพันธ์ ตามสัญชาติญาณแห่งความมีตัวตนที่ธรรมชาติมอบให้มา

เมื่อชีวิตเกิดขึ้นมา มันก็ต้องมาพบกับความหนาว ความร้อน และความหิว ความกระหาย และการทำร้ายจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นสัตว์หรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ทนได้ยาก เมื่อเกิดความรู้สึกที่ทนได้ยากขึ้นมา สิ่งที่มีชีวิตก็จะเกิด “ความอยากหนี” ขึ้นมาตามสัญชาติญาณ ดังนั้นสิ่งที่มีชีวิตจึงได้พยายามหนีหรือทำให้ความรู้สึกที่ทนได้ยากนั้นหายไป ด้วยการกินอาหาร หาอาหาร และหนีภัย เป็นต้น ตามสัญชาติญาณของมัน แต่เมื่อชีวิตได้พบกับสิ่งที่ให้ความสุข สิ่งที่มีชีวิตนั้นก็จะเกิด “ความอยากได้” สิ่งที่ให้ความสุขนั้นขึ้นมาทันทีตามสัญชาติญาณ ซึ่งสิ่งที่ให้ความสุขนั้นก็มาจากรูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ดม รสที่ลิ้นได้ลิ้ม และความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ที่เนื้อเยื่อของร่างกายได้สัมผัส ถ้าสิ่งใดให้ความสุขน้อย ก็จะเกิดความอยากได้น้อย ถ้าสิ่งใดให้ความสุขมาก ก็จะเกิดความอยากได้มากตามไปด้วย ซึ่งความอยากหนีและความอยากได้นี่เอง ที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการด้านความรู้และความสามารถของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายขึ้นมาในโลก จนเกิดมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งความเจริญด้านวัตถุ ที่แปลกประหลาดหรือมหัศจรรย์ขึ้นมาในโลก 

ที่สำคัญมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจความยั่วยวนของมันได้ ซึ่งความรู้สึกนั้นก็ได้แก่ ความรู้สึกที่ทนได้ง่าย หรือที่เราเรียกกันว่า “ความสุข” โดยความสุขสูงสุดที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเกือบทั้งหมด ไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจความยั่วยวนของมันได้ก็คือ ความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์นี้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเอาไว้หลอกล่อให้สิ่งที่มีชีวิตลุ่มหลงติดใจ แล้วมีผลเป็นการเกิดร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาสืบต่อเอาไว้ คือเมื่อสิ่งที่มีชีวิตได้เจริญเติบโตขึ้นมาแต่ยังไม่เต็มที่ ก็จะยังไม่อยากได้ความสุขสูงสุดนี้ แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้ว ธรรมชาติก็จะล่อลวงให้สืบพันธุ์ โดยการทำให้สิ่งที่มีชีวิตนั้นเกิดความอยากได้ความสุขสูงสุดนี้ เมื่อสิ่งที่มีชีวิตมีความอยากได้ความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็จะเกิดความอยากสืบพันธุ์ขึ้นมา

เมื่อเรามาพิจารณามนุษย์ เราก็จะพบว่าตามธรรมชาติของมนุษย์นั้น เมื่อเริ่มเจริญพันธ์ ก็จะเริ่มสนใจเพศตรงข้าม เพราะเพียงแค่ได้พบเห็นกัน ก็ทำให้เกิดความสุขที่รุนแรงมากแล้ว ยิ่งถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกัน ก็ยิ่งทำให้เกิดความสุขที่แปลกประหลาดและน่าหลงใหลมากยิ่งขึ้น จนทำให้เกิดความอยากจะได้เพศตรงข้ามนั้นมาเป็นของตนเองมาก จนยากที่จะหักห้ามใจได้ ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรักและความผูกพัน ซึ่งบางคนก็อาจเกิดความรักและความผูกพันมากเกินไปจนถอนตัวไม่ได้ เมื่อเกิดความผิดหวังขึ้นมา (คือต้องพลัดพรากจากคนที่รัก) ก็จะทำให้เกิดความเสียใจอย่างที่สุด จนถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป

เมื่อมีความสุขจากความรักและความผูกพันตามที่อยากจะได้แล้ว แต่เพราะความไม่เที่ยงหรือถาวรของจิต จึงทำให้ความอยากได้ของจิตนั้นมันไม่หยุดนิ่ง คือมันอยากจะได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หรือไม่รู้จักอิ่มจักพอ คือมันก็อยากจะมีความสุขที่มากขึ้นอีก ซึ่งความสุขสูงสุดจากการมีเพศสัมพันธ์นี่เอง ที่เป็นจุดหมายสูงสุดของความอยากของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อความสุขสูงสุดมันก็อยู่ต่อหน้าแล้ว และก็ไม่มีใครมาขัดขวางหรือรู้เห็น และทั้งคู่ก็อยากมีความสุขสูงสุดร่วมกัน จึงทำให้อดใจต่อความสุขสูงสุดที่ยั่วยวนอย่างยิ่งนี้ไม่ได้ แม้รู้ว่ามันจะตามมาซึ่งภาระและปัญหามากมาย ที่จะทำให้มีความเดือดร้อนแก่ร่างกาย และมีความทุกข์แก่จิตใจไปจนตลอดชีวิตก็ตาม จึงทำให้คนที่รักกันจะลงเอยที่การมีเพศสัมพันธ์เสมอ และเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ย่อมที่จะทำให้เกิดมีมนุษย์ขึ้นมาสืบทอดเอาไว้ ตามที่ธรรมชาติหลอกล่อหรือวางกับดักเอาไว้ นี่นับเป็นวิธีการอันแยบยลของธรรมชาติ ที่หลอกล่อให้มนุษย์สืบพันธ์ โดยมีรางวัลเป็นความสุขสูงสุดจากการมีเพศสัมพันธ์

เมื่อมีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่นานความสุขนั้นก็จะเริ่มกลายเป็นความจืดชืด ตามความไม่เที่ยงแท้ถาวรของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายของธรรมชาติ เมื่อความสุขจากความรักและความผูกพันเริ่มจืดชืด แต่ความอยากของจิตใจมนุษย์นั้นกลับไม่ลดน้อยลงตาม ดังนั้นมันจึงเกิดความอยากที่จะได้ความสุขสูงสุดอย่างที่เคยได้นั้นอีก นี่เองที่ทำให้คนที่ยังจมติดอยู่เรื่องเพศ ขาดความอดทนต่อเพศตรงข้ามคนใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องการนอกใจ หรือการมีคู่ครองหลายคนขึ้นมา หรืออาจเกิดการหย่าร้างขึ้นมา ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น ถ้าไม่สามารถควบคุมความอยากในเรื่องเพศนี้ให้มีความพอดีได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการทะเลาะกันทำร้ายกัน ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง และปัญหาการหลอกลวง คดโกง จี้ ปล้น รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่นและอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น อย่างเช่นที่กำลังเกิดอยู่ในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน

สรุปได้ว่า เพราะความที่ร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่เป็นอมตะ จึงทำให้ร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายต้องตายไปในเวลาอันไม่นาน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่มีชีวิตต้องสูญพันธ์ไป ธรรมชาติจึงต้องใช้อุบายหลอกล่อให้สิ่งที่มีชีวิตสืบพันธุ์ เพื่อให้มีร่างกายมาสืบต่อเอาไว้ ซึ่งวิธีการหลอกล่อของธรรมชาตินั้นก็คือ เอาความสุขสูงสุดจากการมีเพศสัมพันธ์มาหลอกล่อหรือเป็นรางวัล ซึ่งก็ได้ผลอย่างยิ่ง เพราะมันทำให้มีมนุษย์และสัตว์รวมทั้งพืชเกิดขึ้นมามากมายในโลก ถ้าไม่ใช้วิธีนี้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายก็จะไม่สืบพันธ์ เพราะการสืบพันธ์นั้นมันลำบาก น่าเกลียด เจ็บปวด รวมทั้งยังมีภาระและปัญหามากมายตามมา แต่เมื่อมีความสุขสูงสุดมาล่อลวงหรือเป็นรางวัล จึงทำให้ทั้งมนุษย์สัตว์และพืชยินดีที่จะสืบพันธ์ แม้จะต้องทนต่อความทุกข์ทางจิตใจ และความเดือดร้อนทางกายอย่างมากมายสักเท่าใดก็ตาม         

 

เตชปัญโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whatami.net

*********************
หน้ารวมบทความ
*********************