เว็บไซต์สำรองเผื่อเว็บใดเว็บหนึ่งเสีย

สามารถเปิดดูได้ที่เว็บเหล่านี้ (หรือสอบถามได้ที่ whatami_1@yahoo.com)

วันนี้มีอะไรใหม่ ?


๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ -บทความเรื่อง"ความเบื่อ"-"ความจริง"-"โลกนี้มีแต่คนบ้า"-"หัวใจนักปราชญ์"
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ -บทความเรื่อง"อะไรคือการประหยัด?"
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ -บทความเรื่อง"เวลาคืออะไร?"
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ -บทความเรื่อง"รู้จักพอก็มีสุข"
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ -บทความเรื่อง"โฆษณาบ้าเลือด"
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"ภัยของมนุษย์"
6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"สังคมที่ไร้ปัญญา"
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"พรหมจรรย์กับผู้หญิง"
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"ทำไมคนไม่เข้าวัด "
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"นักเรียนนักเลง " -บทความเรื่อง"วิธีเสพปัจจัย ๔ อย่างถูกต้อง "
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"ความฟุ่มเฟือยสร้างปัญหาชีวิต" -ต้อนรับน้องใหม่ด้วยอะไร?"
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"บ่อนเสรีดีหรือพินาศ"
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"กินเนื้อบาปหรือไม่?"
๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง "น้ำมันแพงจะทำอย่างไร?"
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง "พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์"
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง "สัจจะสร้างความเจริญ"
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง "ทำไมคนจึงชอบดื่มสุรา?"
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง" ทำไมจึงต้องมีหลายศาสนา?"
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"นางเบ็ด"
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"การพนันทางโฆษณา "
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นอย่างไร?"
๒๘ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"สิ้นป่าก็สิ้นใจ " -"เหตุผลกับอารมณ์"
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ความสุขกับความตาย"
๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ทำไมจึงต้องมีธรรมะ?"
๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ความติดใจคือปัญหาของมนุษย์"
๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"คอมพิวเตอร์กับเด็ก "
๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"เมืองพุทธอาจไม่มีพุทธศาสนา " -"นักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหน?"
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง"พ่อแม่มีพระคุณดุจขุนเขา"
๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ"
๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ -บทความเรื่อง "เลี้ยงลูกให้ถูกทาง"
๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ไม่หล่อไม่สวยก็มีสุขได้"
๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"สังคมวุ่นวายเพราะเห็นผิด"
๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - คู่มือคนไทยเรื่อง"กุลสตรีไทยอยู่ไหน?"
๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ธรรมดาของโลก"
๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"นิพพานในชีวิตประจำวัน"
๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ชีวิตนี้มีมาเพื่อทำประโยชน์"
๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ให้อย่างไรจึงจะถูกต้อง?"
๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"ความเห็นแก่ตัวสู่การคดโกง"
๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"เด็กไทยไวไฟเพราะอะไร?"
๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"สาวเอยจะบอกให้"
๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า"
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"เอาวัดเข้าห้างดีหรือ?"
๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ - บทความเรื่อง"นิยามแห่งความรัก"
๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"อย่าโง่ให้ใครหลอกใช้"
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"ผีพนัน"
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"ทำไมเด็กไทยปัญญาทึบ?"
๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"ศีล ๕"
๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"เตรียมรับความทุกข์"
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ - บทความเรื่อง"พระไตรปิฎก-นรก-สวรรค์"
๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่มีทุกข์"
๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ "
๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ ๒"
๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"หลักความเชื่อในพุทธศาสนา"
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ได้อย่างไร?"
๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"เคล็ดลับการฝึกสมาธิ"
๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"นับถือพุทธศาสนาแล้วได้อะไร?"
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ - บทความเรื่อง"โลกร้อนเพราะมนุษย์โง่เขลา"
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"ตายแล้วไปไหน?"
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"ดวงตาเห็นธรรม"
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"โลกนี้มีแต่คนโง่ "
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"คำสอน ๒ ระดับมีอยู่ในทุกศาสนา "
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"สันติภาพตามแนวทางพุทธศาสนา"
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"อนัตตาหัวใจของปัญญา "
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"ตื่นเถิดคนยากจนกำลังจะอดตาย "
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร? และ "กฎอิทัปปัจจยตา "
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"ข้อเสียจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด" และ"ทำไมใครรู้ช่วยตอบที? "
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง"ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในแง่มุมที่น่าสนใจ "
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ - บทความเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?"
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง"วิกฤติเศรษฐกิจโลกเกิดมาจากอะไร? "
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง"ศาสตร์ต่างๆของโลก "
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง"วิธีคิดของพระพุทธเจ้า "
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "วิธีอบรมเด็กตามหลักพุทธศาสนา "
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "ชีวิตคือความฝัน"
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "การศึกษาที่ล้มเหลว"
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "มหันตภัยจากธรรมชาติ "
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "วิทยาศาสตร์คืออะไร? "
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "อนัตตลักขณสูตร "
๒๐ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๒ - บทความเรื่อง "ทำไมผู้คนจึงไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า? "
๑๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง " อริยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา"
๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "การปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นที่ใด? "
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "มนุษย์ทุกคนในโลกคือคนๆเดียวกัน "
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "ทำไมจึงเชื่อว่าจะมีเรามาเกิดใหม่ได้อีก? "
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "คำว่า อัตตา, นิรัตตา, อนัตตา, และ กึ่งอัตตา หมายถึงอะไร? "
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "สรุป พราหมณ์ กับ พุทธ ต่างกันอย่างไร? "
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นยากที่คนธรรมดาจะยอมรับได้"
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - บทความเรื่อง "ปัญหาการทำแท้งเกิดจากอะไร? "
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง " การเวียนว่ายตาย-เกิดของพุทธศาสนาคืออะไร?"
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "พุทธแท้-พุทธเทียมต่างกันอย่างไร? "
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "สูญก่อนตายเป็นอย่างไร? "
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน? "
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล "
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "วิธีการค้นหาสู่การค้นพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า "
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "คำสอนเช่นไรจึงควรเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า? "
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - บทความเรื่อง "อริยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา"
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ข้อเขียนของคุณสาธิก ธนะทักษ์ เรื่อง "เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ"
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - บทความเรื่อง "หลักกรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนา"
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - บทความเรื่อง "ตายแล้วเป็นอย่างไร? "
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - บทความเรื่อง "ทำไมสมัยนี้ฟังธรรมะแล้วจึงไม่เห็นธรรม?"
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - เปิดเว็บไซต์สำรองใหม่ชื่อ www.whatami.6te.net"
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - บทความเรื่อง "การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของขันธ์ ๕ ตามหลักวิทยาศาสตร์ "
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - บทความเรื่อง "กำเนิดชีวิตตามหลักพุทธศาสนา "
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - บทความเรื่อง "วิธีการพิจารณาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วบรรลุโสดาบัน "
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - บทความเรื่อง "อัตตาครึ่งท่อนที่ชาวพุทธกำลังเชื่อกันอยู่ "
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - บทความเรื่อง "พระพุทธเจ้าต่อต้านคำสอนเรื่องจิตเป็นอัตตาเวียนว่ายตายเกิด "
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "สาเหตุที่ชาวพุทธไม่ยอมรับเรื่องขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา "
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ความหมายที่ถูกต้องของคำว่า วิญญาณ ในพุทธศาสนา "
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "วิญญาณ เป็นอนัตตา "
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ศึกษาพุทธศาสนาควรเริ่มต้นที่ตรงไหน? "
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "กฎไตรลักษณ์ "
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า"
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ความเห็นผิด ๓ ประการ ของปุถุชน "
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "เมื่อยึดก็ทุกข์ เมื่อปล่อยก็ไม่ทุกข์ "
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "เราควรถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสูงสุดของชีวิต? "
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ชาวพุทธเทียม "
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ความไม่เข้าใจกฎสูงสุดของธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เข้าใจพุทธศาสนา "
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ต้องไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเชื่อกันอยู่ "
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่นี้ ไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ "
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "หลักกรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า "
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "หลักกาลามสูตรช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขได้ "
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "การเกิดขึ้นของร่างกายและจิตใจ (ขันธ์ ๕) ตามความเป็นจริง"
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรนอกจาก ทุกข์ กับ ไม่ทุกข์ "
๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "จงคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปเสียจะได้ไม่ทุกข์ "
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "อุปสรรคของการพัฒนาคืออบายมุข "
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - บทความเรื่อง "ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบริสุทธิ์จริงหรือ?"
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ -บทความเรื่อง "หลักวิชชาพุทธศาสนา "
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "แก่นพุทธศาสนา "
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "วิธีเอาชนะความตาย"
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริงเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง"
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริงเรื่อง คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า "
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริงเรื่อง หลักอริยสัจ ๔"
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องนิพพาน"
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องศีล"
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสมาธิ "
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องปัญญา "
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องระดับคำสอนของพระพุทธเจ้า "
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอน "
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องเรื่องหลักความเชื่อของพุทธศาสนา "
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องกรรม "
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริงเรื่องการพึ่งตนเอง "
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริงเรื่องทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกัน? "
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการตีความข้อความในพระไตรปิฎก "
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องศึกษาที่ไหน? "
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์"
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องวิญญาณ "
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องตายแล้วไปไหน? "
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสาเหตุที่ทำให้คนทำดีและชั่ว "
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเวียนว่ายตาย-เกิดกับการดับทุกข์ "
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสิ่งสูงสุดที่ควรเคารพ"
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องแก่นพุทธศาสนา "
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับมนุษย์ "
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องอัตตา "
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องอนัตตา "
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องชาตินี้ชาติหน้ามาจากไหน? "
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสักกายทิฏฐิ "
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องอัตตาครึ่งท่อน "
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องดวงตาเห็นธรรม "
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระอริยบุคคล "
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสาเหตุที่ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา"
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องหลักพื้นฐานในการศึกษาพุทธศาสนา "
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องปฏิจจสมุปบาท"
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องเกิดมาทำไม? "
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องตายแล้วเป็นอย่างไร? "
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไร? "
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องศาสนา "
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องกินเนื้อ-กินผัก "
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการปฏิรูปพุทธศาสนา "
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องธรรมะอยู่ที่ไหน? "
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องเหตุผล-ความเชื่อ-ความจริง "
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องนรก-สวรรค์ "
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องตำราเชื่อได้หรือไม่? "
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนา "
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องความยึดมั่นถือมั่น "
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องคำสอนของ อชิตะ เกสกัมพล "
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องบุญ-บาป,กุศล-อกุศล "
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสุญญตา "
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเกิด-ดับของจิต "
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ "
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการพิจารณาธรรม"
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องเราคืออะไร? "
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการพิสูจน์นรก-สวรรค์-นิพพาน "
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระพุทธเจ้า"
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระธรรม "
๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระสงฆ์ "
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องวิธีการค้นหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า "
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องความสุข "
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการตั้งคำถาม "
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสัสสตทิฏฐิ-อุจเฉททิฏฐิ"
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสวรรค์ในอก นรกในใจ "
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสิ่งสูงสุด "
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการทำบุญได้บาป "
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการปล่อยวาง"
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเกิดและดับ "
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องคนไม่มีศาสนา "
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องต้องแยกพุทธออกจากพราหมณ์"
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเกิดร่างกายเป็นทุกข์จริงหรือ? "
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเข้าถึงอนัตตา "
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง " ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องใบไม้กำมือเดียว "
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องมนุษย์กลัวการดับสูญ"
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสาเหตุที่ทำให้ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตาย-เกิด "
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องความเกิด แก่ เจ็บ ตาย คืออะไร?"
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่อง กิเลส อนุสัย อาสวะ สังโยชน์"
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีและมีปัญญา"
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า เราไม่มีตัวตน"
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการเกิดขึ้นของขันธ์ทั้ง ๕"
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสาเหตุที่ทำให้คนเห็นแก่ตัว"
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องถ้าเข้าใจอนัตตาผิดก็จะไม่รู้จักพุทธศาสนา"
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องการพบพระพุทธเจ้า"
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องหลักการและเหตุผลของพุทธศาสนา"
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ศาสนาวิทยาศาสตร์"
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ถ้าพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ "
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "หลักความเชื่อของพุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ "
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "คำสอนเรื่องกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ "
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ตายแล้วเป็นอย่างไร? วิทยาศาสตร์มีคำตอบ "
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "ความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับความจริง เรื่องสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า"
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "วิทยาศาสตร์ช่วยให้ชาวพุทธมีสัมมาทิฏฐิได้"
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "กฎสูงสุดของธรรมชาติที่เป็นวิทยาศาสตร์"
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "หลักอริยสัจ ๔ ที่เป็นวิทยาศาสตร์"
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "วิทย์ควบคุมธรรมชาติ พุทธควบคุมจิต"
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ -บทความเรื่อง "พลังงาน-สสารและจิต "
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -บทความเรื่อง "วิธีการค้นหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า"
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -บทความเรื่อง "สัมมาทิฏฐิคืออะไร?"
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -บทความเรื่อง "เราคืออะไร?"
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ -บทความเรื่อง "มนุษย์เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์"
๒๑ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ -หนังสือชื่อ "สรุปหลักวิชชาพุทธศาสนา"
8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ -หนังสือชื่อ "ธรรมะกำมือเดียว "