คู่มือคนไทย

เป็นคู่มือสำหรับคนไทยที่ยังไม่เข้าใจว่าความเป็นไทยอยู่ที่ไหน ?

และจะแสวงหามาได้อย่างไร ? ก่อนที่คนไทยจะไม่หลงเหลือความเป็นไทย