เรื่อง พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง

         ในนครโตเกียว สมัยศักราชเมจิ มีอาจารย์ที่เก่งๆอยู่สองคน คนหนึ่งชื่อ อันโช เป็นครูบาอาจารย์ในนิกายชินงอน คนนี้ไม่ดื่มเลย อีกคนชื่อ แตนแซน หรือตานซาน เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย ไม่เคยถือศีลเลย จึงดื่มจัด หรือละโมบในการบริโภค.
         วันหนึ่งอาจารย์อันโชไปเยี่ยมอาจารย์ตานซาน กำลังดื่มอยู่พอดี อาจารย์ตานซานก็ถามว่า จะไม่ดื่มบ้างหรือ คือกล่าวชักชวนให้ดื่มนั่นเอง อันโชก็บอกว่าไม่เคยดื่มเลย ตานซานก็ว่าคนที่ไม่เคยดื่มเลยนั้นน่ะไม่ใช่คน ฝ่ายอันโชก็ฉุนกึก นิ่งเงียบไปขณะหนึ่ง ในที่สุดก็พูดขึ้นมาได้ว่า ถ้าฉันไม่ใช่คนแล้วฉันจะเป็นอะไร ? อาจารย์ตานซานก็บอกว่า เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง แล้วนิทานก็จบ.

        คติธรรม คนที่มีความรู้มากนั้น ถ้ายึดถือในความรู้ของตนเอง แล้วไปดูถูกคนอื่นก็จัดว่ายังไม่เป็นผู้รู้จริง(คือยังไม่เป็นพุทธะ) ซึ่งนี่เป็นการสอนด้วยโวหารว่าคนที่ยังอวดเก่ง ยังโมโหคนอื่นอยู่นั้นยังไม่ใช่พุทธะจริง.
|NEXT|