ตัวอย่างปกหนังสือ"พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"


พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

(สรุปหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า)

                    

เรียบเรียงโดย

เตชปัญโญ ภิกขุถ้าใครต้องการโหลดเอาหนังสือ "พระพุทธเจ้าสอนอะไร?" นี้ไปอ่านในรูปแบบไฟล์ PDF ก็ โหลดได้จากที่ตรงนี้เลย หรือถ้าต้องการปริ้นเป็นรูปเล่มโดยใช้โปรแกรม PDF โดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 14 แผ่น โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ (คือปริ้นทั้งสองหน้าโดยจับคู่กันให้ถูกต้อง เช่น แผ่นที่ 1 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 1 หน้า B , แผ่นที่ 2 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 2 หน้า B เป็นต้น ไปจนครบทั้ง 10 แผ่น ระวังอย่าให้กลับหัวกลับหางและระวังอย่าให้ล้นหน้ากระดาษด้วย) แล้วนำมาเรียงเลขหน้าให้ต่อเนื่องกัน (คือจาก 1,2,3,4 เป็นต้น ไปจนถึงหน้า 18,19 แล้วหน้าที่เหลือก็จะเรียงต่อกันเอง) และพับครึ่ง แล้วใช้ลวดแม็กเจาะตรงกลางของสันหน้าปก 2 ตัว หรือใช้เชือกผูก ก็จะกลายเป็นหนังสือที่เรียงหน้าไว้แล้วสมบูรณ์เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ หรือเหมือนสมุดเล่มบางๆ ก็ดาวน์โหลดไป save ไว้ปริ้นได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้


1A -- 1B
2A -- 2B
3A -- 3B
4A -- 4B
5A -- 5B
6A -- 6B
7A -- 7B
8A -- 8B
9A -- 9B
10A -- 10B

*********************