นิโรธ (ความดับกิเลส) ๕ ประการ 

 สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ อะไรบ้าง คือ
	๑. วิกขัมภนนิโรธ คือ ดับเป็นครั้งคราวพร้อมด้วยการข่มไว้ (ด้วยสมาธิ)
	๒. ตทังคนิโรธ คือ ดับเป็นครั้งคราวพร้อมด้วยการทำให้อ่อนแรงลง (ด้วยปัญญา )
	 ๓. สมุจเฉทนิโรธ คือ ดับเด็ดขาดถาวร (ด้วยการตัดสังโชน์ทั้ง ๑๐)
	๔. ปฏิปัสสัทธินิโรธ คือ ดับพร้อมด้วยความสงบระงับ
	๕. นิสสรณนิโรธ คือ ดับพร้อมด้วยการไม่รับเอาสิ่งใดๆที่มากระทบไว้อีกต่อไป
      
 (ที่มา https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=31&siri=83 )