เว็บ "ฉันคืออะไร?" สำรองเผื่อเว็บนี้เสีย สามารถเปิดดูได้ที่
เว็บไซต์ใดที่เหมาะสมและต้องการแลกเปลี่ยนลิงค์กรุณาส่งอีเมล์ไปแจ้งได้ที่ whatami_1@yahool.comแบนเนอร์ [ <a href="http://www.whatami.net" target="_blank"><img src="http://www.whatami.net/inde/what.jpg" border="1" /></a> ]

เว็บไซต์ที่สนับสนุน

  • สามารถค้นหาได้ที่ google โดยพิมพ์คำว่า :   ฉันคืออะไร?
  • สามารถค้นหาได้ที่ sanook.com โดยค้นหาได้ที่หมวดศาสนาพุทธหรือพิมพ์คำว่า : ฉันคืออะไร?
  • เว็บไซต์พุทธทาสศึกษา
  • เว็บไซต์อริยสัจ ๔ ของนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์