ตัวอย่างปกหนังสือ"พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"


พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

                    

เรียบเรียงโดย

เตชปัญโญ ภิกขุถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word คือปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 18 แผ่น โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ (คือปริ้นทั้งสองหน้าโดยจับคู่กันให้ถูกต้อง เช่น แผ่นที่ 1 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 1 หน้า B , แผ่นที่ 2 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 2 หน้า B เป็นต้น ไปจนครบทั้ง 18 แผ่น ระวังอย่าให้กลับหัวกลับหางและระวังอย่าให้ล้นหน้ากระดาษด้วย) แล้วนำมาเรียงเลขหน้าให้ต่อเนื่องกัน (คือจาก 1,2,3,4 เป็นต้น ไปจนถึงหน้า 34,35 แล้วหน้าที่เหลือก็จะเรียงต่อกันเอง) และพับครึ่ง แล้วใช้ลวดแม็กเจาะตรงกลางของสันหน้าปก 2 ตัว หรือใช้เชือกผูก ก็จะกลายเป็นหนังสือที่เรียงหน้าไว้แล้วสมบูรณ์เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ หรือเหมือนสมุดเล่มบางๆ ก็ดาวน์โหลดไป save ไว้ปริ้นได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้


1A -- 1B
2A -- 2B
3A -- 3B
4A -- 4B
5A -- 5B
6A -- 6B
7A -- 7B
8A -- 8B
9A -- 9B
10A -- 10B
11A -- 11B
12A -- 12B
13A -- 13B
14A -- 14B
15A -- 15B
16A -- 16B
17A -- 17B
18A -- 18B

*********************