ตัวอย่างปกหนังสือ"พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"


พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

(สรุปหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า)

                    

เรียบเรียงโดย

เตชปัญโญ ภิกขุถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "พระพุทธเจ้าสอนอะเไร?"เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่มให้   คลิ๊กที่นี่

*********************