ตัวอย่างปกหนังสือ"พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"

พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

(สรุปหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า)

                    
เรียบเรียงโดย


เตชปัญโญ ภิกขุ
         ถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "พระพุทธเจ้าสอนอะไร?"เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่ม ให้ คลิ๊กที่นี่
*********************