ตัวอย่างปกหนังสือ"ฉันคืออะไร?"

ฉันคืออะไร?

(หนังสือที่ทุกคนต้องอ่าน)

                    
เรียบเรียงโดย


เตชปัญโญ ภิกขุ
         ถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "ฉันคืออะไร?"เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่ม ให้ คลิ๊กที่นี่
*********************